Tesisat Periyodik Kontrolleri

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

Ülkemizde geçerliliği bulunan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerince

Yangından korunma hakkında her türlü emniyet ve tedbirlerin açıklandığı yönetmeliktir. Bu kapsamda Sulu yangın söndürme sistemleri, hidrant, sprink ve yangın dolabı sistemleri, yangın tesisatı mühendislik hesabı (hidrolik hesaplama), yangın su deposu yeterlilik hesapları , yangın su pompaları yeterlilik hesapları vb. mühendislik hesaplamaları başta olmak üzere; yangın tüpleri, yangın algılama ve uyarı sistemleri periyodik kontrollerini gerçekleştiriyoruz.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolleri yapılan yangın tesisatı;

*Yangın Tesisatı

*Yangın Söndürme Tüpleri

*Yangın Hidrant, Sprink ve Dolaplar

*Yangın Tesisatı Hidrolik Hesaplama

*Yangın Tüpleri Periyodik Kontrolleri

YANGIN TESİSATI UYGULAMALARI

*Sulu Yangın Söndürme Tesisatı Kurulum ve Projelendirme

*Yangın Tüpleri (KKT, CO₂ , Köpük vb.Tüm Çeşitler)

*Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Montajı

HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

Havalandırma ve klima tesisatları, doğal yolla yeterli havalandırmanın sağlanamadığı alanlarda, prosesin gerekliliklerini karşılamak amacıyla ve çalışanın termal konforunu sağlamak gibi temel amaçlarla kurulur. Bu kapsamda hava değişim katsayısı hesaplama, taze ve karışım havalı sistemlerde oran belirleme, tesisatın bulunduğu alan içinde yeterli havanın sağlanıp saglanamadığının kontrolleri gerçekleştiriyoruz.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolleri yapılan havalandırma tesisatı;

*Havalandırma ve Klima Tesisatları