Termal Kamera Periyodik Kontrolleri

TERMAL KAMERA PERİYODİK KONTROLLERİ

Elektrik tesisatının projeye uygunluğu kapsamında yapılan ölçümlerden biri de termal kamera ölçümleridir. Termal kamera ile elektrikli ekipmanlar kontrol edilerek aşırı ısınmaların yol açacağı olumsuz etkilerin önceden tespiti yapılmaktadır. Nominal çalışma sıcaklıklarının üzerindeki sıcaklıklar tesislerdeki malzemelerin verimsiz çalışmasına, enerji tüketiminde artışlara, cihazlarda ve tesisatta erken yıpranmalara, daha büyük boyutlu ısınmalarda ise yangınlara sebebiyet vererek can ve mal kayıplarına yol açabilecek kazalara neden olmaktadır. Termal ölçüm hizmeti ile aşırı ısınmadan kaynaklı problemli noktalar tespit edilerek raporlanır.

NOT: Kontroller 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan    “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre yapımaktadır.

  • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
  • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
  • 16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
  • TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları