MEKANİK KONTROLLER

MEKANİK KONTROLLER

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ

Basınçlı kaplar; çalışma esnasında içerisinde atmosfer basıncının üzerinde basınç ihtiva eden, amaca uygun akışkanın (hava, buhar, su vb.) basınçlandırılarak prosese iletilmesini sağlayan ekipmanlardır. Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatları iş yerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır.

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Neden Yapılmalıdır?

Basınçlı kaplardan dolayı meydana gelen iş kazalarını daha aza indirmek için öncelikli olarak imalatında belirtilen standartlara uymak, daha sonra iş güvenliği ve işletme açısından uygun ve kullanılabilir durumda olduklarının tespit edilmesi amacıyla periyodik olarak kontrol edilmelidirler. Basınçlı kabın, hem mukavemet hem de emniyet ve kontrol cihazlarının testi yapılır. Böylece eğer varsa işletme sırasında olabilecek tehlikeler önceden tespit edilir ve önlem alınır.

Basınçlı kaplarda esas kontrol kriteri hidrostatik test olup buna ek olarak tahribatsız muayene yöntemleri de kullanılabilir. Sanayi tipi kazanlar, kalorifer/sıcak su kazanı, hava tankı ve kompresörü, kapalı genleşme tankları, otoklav, ütü tezgahları vb. bu kapsamda değerlendirilir.

Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği profesyonellerince yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.

Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.Basınçlı kapların ve basınç altında çalışan makine, ekipmanların periyodik kontrol zorunluluğu ve kontrol kriterleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.1. bendinde ( Basınçlı Kap Ve Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolü yapılan basınçlı kap ve ekipmanlar;

*Buhar Kazanı
*Kızgın Su Kazanı
*Kızgın Yağ Kazanı
*Kalorifer / Sıcak Su Kazanı

*Kompresör ve Hava Tankı Periyodik Kontrolü
*Hidrofor-Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
*Boyler-Akümülasyon Tankı
*Buhar Jeneratörü
*Diğer Basınçlı Kaplar (Fikse, Ütü Tezgahı, Otoklav vb.)

KALDIRMA – İLETME ARAÇLARI PERİYODİK KONTROLLERİ

Kaldırma iletme araçları; bir yükün transferi amacı ile kullanılan, yükün kaldırılması ve yerinin degiştirilmesi için kullanılan özel ekipmanlardır. Yüke uygun ekipmanın seçilmesi önem arz etmektedir. Transpalet, forklift, kren, araç kaldırma lifti, platformlar vb. ekipmanlar bu sınıfa girer. Bu ekipmanlar işletme içerisinde çalışanlara yakın mesafede bulundurulmaları ve kullandırılmaları dolayısıyla sürekli kontrol ve gözetim altında tutulması gereken tehlike arz edebilecek iş araçlarıdır. Ülkemizde kaldırma ve iletme araçlarının yanlış kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza vakası oluşmaktadır.

Kaldırma ve İletme ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.2. bendinde (Kaldırma Ve İletme Ekipmanları) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Personel yükseltici platformlar; Manlift, makaslı platformlar, örümcek platform vb.çesitleri bulunur.

1 yılı aşmayan sürelerde periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Ayrıca her kullanımdan önce operatörün ekipmanı kontrol etmesi gerekmektedir.

Tekstil,zincir ve halatlı sapanlar başta olmak üzere kaldırma aksesuarlarının periyodik kontrolleri; iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yük kaldırmalarda önem arz etmektedir. Her kullanımdan önce kullanıcının kontrol etmesi ve 1 yılı aşmayan sürelerde bir uzman tarafından periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Kaldırma ve İletme Makinelerinin periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Standartlarda aksi belirtilmedikçe periyodik kontrolleri 1 yılı aşmayan sürelerde yapılmalıdır.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolü yapılan kaldırma ve iletme ekipmanları;

*Gezer Köprülü/Portal Vinç

*Monoray Vinç

*Pergel Vinç

*Gırgır Vinç

*Caraskal

*Hubzug

*Forklift

*Reach-Truck

*Transpalet

*İstif Makinası

*Araç Kaldırma Donanımları

*Platform (Manlift)

*Rampalar

*Yükleme Bandı

*Konveyör Bant

*Hidrolik Garaj Vinci

*Kriko

*Mobil Vinç

*Akülü Çekici

*Yük Asansörü

*Özel Ekipman Yük Testleri

*Sapan (Tekstil, Zincir,Halatlı)

*Kuyruktan Kaldırıcı

*Diğer Kaldırma İletme Araçları

İŞ MAKİNALARI PERİYODİK KONTROLLERİ

İş Makineleri, yol inşaatı ile tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerlerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

İş makinaları inşaatlarda, yol yapımlarında, işletmelerin özel prosesleri için vb.gereklidir. Yükleyici, kazıcı-yükleyici, ekskavatör, silindir, rock vb. çeşitleri bulunmaktadır. Aynı zamanda asfalt işleme makinaları, çöp sıkıştırma makinaları, beton taşıma transmikserleri, beton pompaları da benzer sınıf kapsamında olup, periyodik kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir.

İş Makineleri, “Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)” ile İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte ve yine iş güvenliği kapsamında periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu olan makineler olarak ele alınmaktadır. Karayolunda kullanılmadığından dolayı karayolu trafik muayenesi kapsamında yer almayan iş makinelerinin iş güvenliği açısından periyodik olarak kontrol edilmeleri iş kazalarının önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolleri yapılan iş makinaları ve ekipmanlar;

*Kazıcı-Yükleyici

*Loader / Greyder / Ekskavatör / Rock

*Silindir

*Asfaltlama Makinaları

*Toprak ve Çöp Sıkıştırıcılar

*Yol Düzeltme Makinaları

*Beton Taşıma ve Püskürtme Makinaları

*Boru Döşeyiciler

*Diğer İş Makinaları

TEZGAHLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ

Tezgahlar ve üretimde kullanılan makinelerde (Torna, Freze, Pres, Matkap vb.) güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda bir iş yerlerinde iş kazalarına en çok sebebiyet veren sebeplerin başında gelmektedir.

Üretimde kullanılan bu ekipmanlarda özellikle üzerlerinde sürekli bulundurulması gereken güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakılması durumunda ciddi hasarlar ve kayıplar oluşmaktadır.Tezgahların periyodik kontrolleri ve kriterleri Makine Emniyeti Direktifi ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-III bölümünde yer alan 2.4 bendi ve alt bentlerinde zorunlu kılınmıştır.

Aynı yönetmeliğin EK-III bölümü 1.4. bendinde Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. CNC işleme merkezleri; torna, freze, vargel, planya vb. tezgahların periyodik kontrolleri 1 yılı aşmayan sürelerde yapılmalıdır. Ayrıca hidrolik pres, sütun matkap, şerit ve daire testere tezgahları da periyodik kontrole tabiidir.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolleri yapılan tezgah ve ekipmanlar;

*Torna / Freze / Vargel / Pres / Matkap

*Giyotin Makas / Taşlama / CNC İşleme Merkezi

*Ağaç İşleme Tezgahları

*Metal İşleme Tezgahları

*Diğer Çalışma Tezgahları

ENDÜSTRİYEL RAFLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazetede yayınladığı 18 Şubat 2022 tarih ve 31754 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolünün TS EN 15635 standardı kapsamında yılda en az bir defa yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

Endüstriyel rafların periyodik kontrolünün önemi;

Endüstriyel raf sistemleri, işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturmak ve depoların maksimum hacimde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan konstrüksiyonlardır. Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf konfigürasyonundaki değişiklikler ve çarpma kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olur.

Endüstriyel rafların periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi, uygunsuzlukların önceden tespit edilmesini ve öngörülemeyen raf kazalarının yaratabileceği can ve mal kayıplarının önlenebilmesini sağlamaktadır.

TS EN 15635 standardına göre firma içi kontrollerinin haftalık veya risk analiziyle belirlenecek periyodlarda eğitimli bir personel (PRSES) tarafından yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel raf kazalarının oluşma nedenleri;

Endüstriyel rafların standartlara uygun olarak kurulmamaları,

Endüstriyel raf elemanlarında (ayak, travers, emniyet pimi gibi) oluşan deformasyonlar,

Endüstriyel raflara maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yüklemelerin yapılması,

Yüklerin raf üzerine uygun pozisyonda istiflenmemesi,

İstifleme elemanları ve rafların güvenliğinden sorumlu eğitimli bir personel olmaması,

Bakım ve periyodik kontrollerin uygun şekilde ve periyodda yapılmaması

İstifleme makinalarının çarpması şeklinde gerçekleşebilmektedir

TS EN 15635 standardına göre endüstriyel rafların periyodik kontrollerinde;

*İşletme İhtiyaçları

*Kullanıcıyla İlgili Önemli Veriler

*Montaj ve Kurulum

*Raf Konfigürasyonundaki Değişiklikler

*Raf Kullanımı

*Raf Güvenliği ve Hasar Değerlendirmesi

GENEL OLARAK KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR:

– Darbe yükü alan herhangi bir yapı elemanının olup olmadığının kontrolü

– Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığının kontrolü

– Taban plakası ve kiriş kolon bağlantılarındaki görsel hasarlar

– Kaynak veya malzeme yüzeyinde çatlak kontrolleri

– Rafların oturduğu temelin durumu

– Paletlerdeki yüklerin pozisyonu

– Rafa yük getiren ekstra ekipman varsa onun raf üzerindeki aparatının pozisyonunun uygunluğunun kontrolü

– İş güvenliği levhaları ve uyarılarının güncelliğinin kontrolü

– “Kapasite üzeri – overload” yükleme durumunun kontrolü

– Noktasal veya tekil yüklerin boyutlarının ve stabilitesinin kontrolü

ENDÜSTRİYEL KAPILARIN PERİYODİK KONTROLÜ

Seksiyonel Kapı Nedir ?

Seksiyonel kapı için sektörde en çok merak edilen soruların başında gelmektedir diyebiliriz. İngilizce de Sectional Door yani bölümlü, parçalı, ayrılabilir parçalardan oluşan kapı anlamına gelmektedir. Seksiyonel kapılar demonte halde tüm parçaları paketlenmiş ve montaja hazır olarak gelmektedir.

Seksiyonel Kapı Parçaları Nelerdir ?

Seksiyonel kapı bir çok parçanın bir araya gelmesiyle oluşur. Dışarıdan bakılınca sadece sandviç paneller görülse de aslında yaklaşık olarak 30 farklı parçadan oluşmaktadır.

Bunların başlıcaları ;

*Sandviç Paneller

*Torsiyon Yaylar

*Dikey ve Yatay Ray Takımları

*Tamburlar

*Kama Yollu Mil ve Aksesuarları

*Halat Kopma Emniyet Sistemleri

*Yay Kırılma Emniyet Sistemleri

*Menteşe Grupları

*Halat Sistemleri

*Sızdırmazlık Contaları

*Tekerler

*Bağlantı Elemanları

*Otomasyon Sistemleri

Seksiyonel Kapı Bakımı Nasıl Yapılır ?

Seksiyonel kapılarınız da aynı bir makina gibi belirli sürelerde bakımdan geçmesi gerekmektedir. Kullanım yoğunluğunuza göre 6 ay ve Yıllık olarak bakım süreleri seçilebilir. Bakım zamanı geldiğinde servis ekipleri önceden randevu alıp size en uygun zamanı ayarlayacaklardır. Bakım sürecinde en az 2 saat kapınızın kullanılmaması gerektiğini göz önünde bulundurmanız ve yükleme-sevkiyat gibi organizasyonları buna göre organize etmeniz gerekmektedir.

Seksiyonel Kapı Periyodik Bakımlarını Kim Yapmalı ?

Seksiyonel kapılarınızı satın alma aşamasında mutlaka yetkili firma ile bakım anlaşması şartlarını da konuşmanız gerekmektedir. Seksiyonel Kapı Bakımı için yıllar sonra farklı bir yetkili firma ihtiyacınız olduğunda anlaşma yapacağınız firmayı doğru seçebilmek için lütfen aşağıdaki maddelere dikkat ediniz ;

*Montajı yapılan kapı markasından alınmış yetkili firma belgesi var mı?

*Daha önce yapmış olduğu kapı montajı ve bakımlarla ilgili referansları nelerdir,

*Bünyesinde kaç adet bakım ve montaj ekibi mevcuttur.

*Ekiplerinin İş Güvenliği eğitimi almış verilmiş mi ?

*Sizin sağlamanızı istedikleri, bakım için ekstra şartlar var mı ?

*Bakım sonrasında kontrol formu verebiliyorlar mı ?

*Periyodik bakımları sakladıkları bir sistem var mı ?

Seksiyonel Kapı Periyodik Bakımın Faydaları Nelerdir ?

Bakım zamanı gelen kapılarınız kontrol edildikten sonra garanti süreciniz devam etmektedir. Bakım yapılmasına izin verilmeyen kapılar garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Endüstriyel kapı veya garaj kapınızın bakımı detaylı bir şekilde yapılırken ileride büyük arızalar çıkarabilecek problemler önceden tespit edilebilir ve sorun olmaktan çıkmaktadır. Tüm ürünlerin hepsi en ince ayrıntısına kadar bakılır ve tolerans değerlerine göre kontrol edilir. Değişmesi gereken parçaların listesi hazırlanır ve sizin onayınıza sunulur. Seksiyonel kapı bakımında en önemli detaylardan biri budur.

Seksiyonel Kapı Bakımlarında Hangi Parçalar Kontrol Edilir ?

Fabrika, depo, konut veya villanızda kullandığınız seksiyonel endüstriyel kapı veya garaj kapılarınız sizlerden alınan kullanım sıklığı bilgisine göre farklı zamanlarda parça değişimi yapılabilir. Mesela kapılarda kullanılan torsiyon yayların kullanım ömrü standart olarak 15.000 turdur. Bu sayı endüstriyel kapı veya garaj kapınızın açılıp-kapanması neticesinde belirlenir.

Seksiyonel Kapılarda Hangi Parçalar Değişmelidir ?

*Tur ömrünü tamamlamış yaylar

*Aşınmış yatak ve dikey ray takımları

*Telleri kopan halat setleri

*Bozulan menteşeler

*Çarpılan sandviç paneller

*Elektronik olarak arızalanan kartlar

*Yağ kaçağı olan motor

*Hasarlanan halat kopma emniyet sistemleri

*Bozulan yay kırılma emniyet sistemleri

*Arızalanan servis kapısı switchleri

Seksiyonel Kapı Periyodik Kontrolü

Bir kapı takımının ve/veya açılabilir pencerenin bütünleyici parçası olmayan sabit pencereler, kayan yan paneller ve/veya üst paneller,  sorumluluk alacak bir tüzel kişi veya tek bir tanımlanmış imalatçısı bulunmayan, değişik kaynaklar dan gelen bileşenlerle üretilmiş kapı takımları,  elektromanyetik bozulmaların EN 61000 6 3’te belirtilen aralıkların dışında olduğu ortamlarda işletme,  kapı takımlarına eklenmiş telsizle çalışan aygıtlar ve/veya açılabilen pencereler; bu tür ögeler eklendiğinde, ek olarak uygun ETSI standartları uygulanmalıdır.