Kaçak Akım Röle Testleri

KAÇAK AKIM RÖLE TESTLERİ

Kaçak Akım Rölesi Nedir?

Kaçak Akım Koruma Rölesi’nin görevi, yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımını algılamak ve algılanan kaçak akım değerinin belirlenen değerlerin üzerine çıkması durumunda bağlı bulunduğu devreyi kesmektir. 30mA’da Hayat (İnsan Koruma), 300mA’da da Tesisat (Yangın Koruma) koruma fonksiyonunu gerçekleştirir.

Kaçak Akım Röleleri, kullanım yerlerine göre, üzerinden geçen yükün özelliğine göre çeşitli tiplerde üretilmektedir. Her yerde kullanılabilen tek tip Kaçak Akım Rölesi yoktur.

Kaçak Akım Röleleri, Faz’dan geçen ve Nötr’den dönen akımları karşılaştırarak Röle’nin sınır değeri (30 mA – 300 mA) üzerinde bir fark olması halinde devreyi çok hızlı ( 0 – 400 ms )açmak üzere tasarlanmış mekanik koruma elemanlarıdır. AC-DC akım dönüşümlerinin olduğu, elektronik devrelerin bulunduğu sistemlerde AC-DC dönüşümlerinde ve frekans değişimlerinde, harmoniklerde akım kayıpları meydana gelir ve Kaçak Akım Rölesinin gereksiz atmasına ve sistemin durmasına sebep olurlar. Bu gibi açmalara sebebiyet vermemek için üreticiler farklı isimlerde, serilerde Kaçak Akım Röleleri üretmişlerdir, ancak hem ürün tanıtımlarının yetersiz olması hem ilk kurulum anında herhangi bir sıkıntı olmadan her çeşitte Kaçak Akım Rölesi kullanılabilmesi sebebiyle uygun olmayan Kaçak Akım Rölesi Tipleri kullanılmaktadır. Sonrasında Kaçak Akım Rölesi açma yapınca maalesef çözüm olarak çoğunlukla Kaçak Akım Rölesi devre dışı bırakılarak çözüme gidiliyor. Kaçak Akım Rölesi tipini değişmek yerine, Kaçak Akım Rölesi devre dışı bırakılarak elektrik çarpmalarına karşı korumasız hale geliyoruz.

Kaçak Akım Rölesinin Çalışma Prensibi

Kaçak akım rölesi,içinde bulunan toroid içerisinden geçen, devreye giren ve devreden çıkan akımların birbirine eşitliği ilkesi ile ürün koruma gerçekleştirir. Devreye giren ve devreden çıkan akım birbirine eşitse manyetik akı oluşmamaktadır. Devre üzerinde olası bir kaçak akım olması durumunda ise toroid üzerinde akım dengesizliği sonucu fark oluşur. Bu fark kaçak akım rölesi tarafından algılanarak devre üzerindeki enerji çok kısada bir sürede kesilir, böylelikle kaçak akım oluşmasını önlenir.

Kaçak Akım Rölesinin Kullanımı ile İlgili Mevzuatlar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Kaçak Akım Röleleri neden sürekli atar, çalışmaya engel durumlar nelerdir?

Evlerimizde ve sanayide kullandığımız kaçak akım röleleri, tesisattaki yanlış bağlantılar sonucu, kısa devreler ve nötr hattının yanlış kullanılmalarından kaynaklı atmaktadır. Genelde daire sakinleri yada sanayide işveren, bu gibi durumlarla karşılaştıklarında genelde sıkıntının kaynağını tespit edip, hatayı gidermek yerine kaçak akım rölelerini devre dışı bırakmakta yada Toroid röleye sahip büyük sistemlerde kaçak akım amperajını yükseltmektedirler. Ancak bu durum, can ve mal sağlığı için tehlike oluşturmaktadır?

NOT: Kontroller 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan    “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre yapımaktadır.

  • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
  • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
  • 16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
  • TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları