Jeneratör Periyodik Kontrollleri

JENERATÖR PERİYODİK KONTROLLERİ

Jeneratörler bir tesisin elektrik şebekesinden beslenemediği durumlarda devreye girerek elektrik ihtiyacını karşılayan araçlardır. Elektrik ihtiyacının sekteye uğramadan devam edebilmesi için jeneratörlerin sorunsuz bir şekilde çalışabilmeleri tesis için büyük önem taşımaktadır. Jeneratörler periyodik olarak teknik muayeneden geçirilmeli, tespit edilen eksiklikleri giderilmelidir. Teknik muayenesi yapılan jeneratörler yüksek performanslı, daha uzun ömürlü bir çalışma sağlayacaktır. Jeneratör kontrolleri uzman elemanlarımız tarafından muayene edilerek raporlamaları yapılmaktadır.

Jeneratör Periyodik Kontrolü Neye Göre Yapılır ?

Jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi; TS ISO  8528 serisi standartlarda belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Genel gözle kontrolün yanı sıra elektrik pano ve tesisatının kontrolleri, marş sistemi kontrolleri, yakıt kontrolleri, gösterge kontrolleri, blok ısıtıcı kontrolü, termal kontroller, akü kontrolleri, ses seviyesi kontrolleri ve topraklama kontrolleri de yapılmalıdır.

Jeneratör Periyodik Kontrolü Hangi Sıklıkla Yapılmalıdır ?

Jeneratör periyodik kontrolü ve muayenesi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa jeneratör kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

NOT: Kontroller 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan    “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre yapımaktadır.

  • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
  • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
  • 16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
  • TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları