İş Hijyen Ölçümleri

İŞ HİJYENİ VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri, yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin ölçülebilir, izlenebilir olması zorunlu hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. maddesinde (İşverenlerin Yükümlülükleri) “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolleri yapılan İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri;

*Kişisel Toplam Toz Ölçümü

*Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü

*İç Ortam Gürültü Ölçümü

*Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

*Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümü

*Termal Konfor Ölçümü

*Kişisel Titreşim Ölçümleri

*VOC (Uçucu Organik Bileşik) Ölçümü

*Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü

*Elektromanyetik Alan Ölçümü

*Su Analizi