Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolleri

HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

Havalandırma ve klima tesisatları, doğal yolla yeterli havalandırmanın sağlanamadığı alanlarda, prosesin gerekliliklerini karşılamak amacıyla ve çalışanın termal konforunu sağlamak gibi temel amaçlarla kurulur. Bu kapsamda hava değişim katsayısı hesaplama, taze ve karışım havalı sistemlerde oran belirleme, tesisatın bulunduğu alan içinde yeterli havanın sağlanıp saglanamadığının kontrolleri gerçekleştiriyoruz.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolleri yapılan havalandırma tesisatı;

*Havalandırma ve Klima Tesisatları

NOT: 6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir.

Tablo-3’te yönetmeliğe göre kontrolü yapılması gereken tesisatların kontrol süre ve kriterleri verilmiştir.