Enerji Kalitesi Harmonik Ölçümleri

ENERJİ KALİTESİ HARMONİK KONTROLLERİ

Gerilim ve akım harmoniklerinin sınır değerleri aşması durumunda ısınmalar, güç kayıpları, düşük güç faktörleri, trafo ve cihazlarda erken yıpranmalar gibi birçok olumsuz etki ortaya çıkmaktadır. Harmoniklere sebebiyet veren güç elektroniği devrelerinin yoğun olarak kullanıldığı tesislerde düzenli olarak enerji izleme ve raporlama çalışmasının yapılması tesisin sağlıklı çalışması ve işletme maliyetlerin takibi açısından büyük önem taşımaktadır. Empedans Mühendislik hem ısı hem de elektrik sistemlerinde enerji etüt ve analizlerini gerçekleştirmektedir.

NOT: Kontroller 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan    “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre yapımaktadır.

  • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
  • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
  • 16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
  • TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları