ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER

*Topraklama Ölçümü

*Elektrik İç Tesisat Kontrolü

*Paratoner Periyodik Kontrolü

*Paratoner Kapsam Projesi

*Termal Kamera Sıcaklık Kontrolü

*Katodik Koruma Ölçümü

*Kaçak Akım Koruma Rölesi Testi

*Jeneratör Periyodik Kontrolü

*Akümülatör Periyodik Kontrolü

*Transformatör Periyodik Kontrolü

*Enerji Kalitesi Ölçümü

*Harmonik Ölçümü

*Gerilim Sapmaları Ölçümü

*Güç ve Tüketim Analizi

*Trafo Bakımı

*Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Kontrolü

NOT: Kontroller 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan    “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında ve bu yönetmelikte atıfta bulunulan, aşağıda listelenen ilgili yönetmeliklere göre yapımaktadır.

  • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”.
  • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”.
  • 16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği”.
  • TS EN 60079 – TS EN 60439 – TS EN 61439 – TS EN 61557 – TS HD 60364-6 – TS 5141 EN 12954 – TS EN 13509 – TS EN 12817 – TS EN 12819 – TS EN 62305 standartları