DİĞER HİZMETLERİMİZ

KALİBRASYON HİZMETLERİ

KALİBRASYON;Belirli ve kontrol edilebilen çevre koşulları altında, ölçüm cihazları, ölçüm sistemleri ve kaynak cihazlarının, ölçüm standartları veya referans cihazlar ile değerlerinin karşılaştırılıp bu değerler arasındaki sapmanın tespit edilmesi ve sapmaya etki eden her türlü bileşenin hesaplanması ile gerçekleştirilen işlemlerdir.

KALİBRASYON İLE NELER KAZANABİLİRİZ?

Üretim aşamasındaki tüm işlemlerinizin kalitesini ve güvenirliğini arttırabilirsiniz.

İmal ettiğiniz ürünlerinizin kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini sağlarsınız.

Üretimde oluşabilecek ve size zarar olarak geri dönecek her türlü kayıpları önleyebilirsiniz.

Üretimin her aşamasında doğru ve kesin teşhisi koyabilirsiniz.

Doğru teşhis ile şirketinizin ürün maliyetlerini azaltabilirsiniz.

KALİBRASYON NE ZAMAN YAPTIRILMALIDIR?

Cihaz ilk alındığında,

Tamir, ayar ve bakım sonrasında,

Cihazın ölçüm sonuçları ile ilgili herhangi bir şüphe oluştuğunda,

periyodik olarak belirlenen zamanlarda ( örneğin her yıl )

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından kalibrasyon hizmetleri;

*Boyut Ölçerler

*Basınç Ölçerler

*Uzaklık Ölçerler

*Kütle Ölçerler

*Hacim Ölçerler

*Sıcaklık Ölçerler

*Nem Ölçerler

*Elektrik Ekipmanları Kalibrasyonları

*Kuvvet Ölçerler

*Sertlik Ölçerler

*Optik

İŞ HİJYENİ VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri, yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin ölçülebilir, izlenebilir olması zorunlu hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. maddesinde (İşverenlerin Yükümlülükleri) “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolleri yapılan İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri;

*Kişisel Toplam Toz Ölçümü

*Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü

*İç Ortam Gürültü Ölçümü

*Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

*Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümü

*Termal Konfor Ölçümü

*Kişisel Titreşim Ölçümleri

*VOC (Uçucu Organik Bileşik) Ölçümü

*Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü

*Elektromanyetik Alan Ölçümü

*Su Analizi

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI

*Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama