Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLLERİ

Basınçlı kaplar; çalışma esnasında içerisinde atmosfer basıncının üzerinde basınç ihtiva eden, amaca uygun akışkanın (hava, buhar, su vb.) basınçlandırılarak prosese iletilmesini sağlayan ekipmanlardır. Basınç altında çalışan ve özellikle sanayi iş kolların da yoğun olarak kullanılan Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatları iş yerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanların arasında sayılmaktadır.

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Neden Yapılmalıdır?

Basınçlı kaplardan dolayı meydana gelen iş kazalarını daha aza indirmek için öncelikli olarak imalatında belirtilen standartlara uymak, daha sonra iş güvenliği ve işletme açısından uygun ve kullanılabilir durumda olduklarının tespit edilmesi amacıyla periyodik olarak kontrol edilmelidirler. Basınçlı kabın, hem mukavemet hem de emniyet ve kontrol cihazlarının testi yapılır. Böylece eğer varsa işletme sırasında olabilecek tehlikeler önceden tespit edilir ve önlem alınır.

Basınçlı kaplarda esas kontrol kriteri hidrostatik test olup buna ek olarak tahribatsız muayene yöntemleri de kullanılabilir. Sanayi tipi kazanlar, kalorifer/sıcak su kazanı, hava tankı ve kompresörü, kapalı genleşme tankları, otoklav, ütü tezgahları vb. bu kapsamda değerlendirilir.

Basınçlı Kap, Ekipman ve Tesisatlarının periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, iş güvenliği profesyonellerince yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.

Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.Basınçlı kapların ve basınç altında çalışan makine, ekipmanların periyodik kontrol zorunluluğu ve kontrol kriterleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-III bölümü 2. Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin altındaki 2.1. bendinde ( Basınçlı Kap Ve Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

EMPEDANS MÜHENDİSLİK tarafından periyodik kontrolü yapılan basınçlı kap ve ekipmanlar;

*Buhar Kazanı
*Kızgın Su Kazanı
*Kızgın Yağ Kazanı
*Kalorifer / Sıcak Su Kazanı

*Kompresör ve Hava Tankı Periyodik Kontrolü
*Hidrofor-Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
*Boyler-Akümülasyon Tankı
*Buhar Jeneratörü
*Diğer Basınçlı Kaplar (Fikse, Ütü Tezgahı, Otoklav vb.)

Basınçlı Kaplar Eğitim notu için TIKLAYINIZ